Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Rumokų bandymų stočiai – 90

Rumokų bandymų stočiai – 90

Konferencija „Cukrinių runkelių auginimas: moksliniai tyrimai, problemos, perspektyvos“, skirta Rumokų bandymų stoties 90-mečiui paminėti, surengta rugsėjo 7 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Rumokų bandymų stotyje (Klausučių g. 20, Klausučių k., Vilkaviškio r.). Programa

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, Rumokų bandymų stoties direktorius dr. Antanas Marcinkevičius džiaugėsi, kad bandymų stotis sėkmingai vykdo mokslinę veiklą, bendradarbiauja tiek su verslu, tiek su mokslu.

Konferencijos svečiai išklausė Rumokų bandymų stoties direktoriaus dr. Antano Marcinkevičiaus pranešimo apie bandymų stoties istoriją (įkurta 1927 m. spalio 20 d.) ir perspektyvas, pavyzdžiui, bendrų tyrimų su kitomis mokslo įstaigomis plėtra.

Mokslininkė dr. Zita Brazienė aptarė veislių įtaką cukrinių runkelių šakniavaisių derliui ir kokybei, pagrindinius aspektus, pagal kuriuos vertinama runkelių veislė: šakniavaisio forma, šakniavaisių kerpės aukštis, atsparumas žyduoliškumui, atsparumas ir tolerancija ligoms, kenkėjams, cukringumas ir kt. Mokslo darbuotoja dr. Dovilė Avižienytė pristatė cukrinių runkelių tręšimo naujoves, įvardijo pagrindinius veiksnius, lemiančius cukrinių runkelių derlių: dirvožemio parinkimas ir sėja, pasėlio tankumas, piktžolių kontrolė, derliaus nuėmimas ir sandėliavimas.

Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociacijos Tarybos narys Algis Šleževičius apibendrino Lietuvos ir Europos cukraus ūkio situaciją. Pranešėjas atskleidė, kad beveiki visiškai panaikinus ES cukraus rinkos reguliavimą, tarsi įžengta į naują erą, kurioje galingesnis sandėliavimas ir logistika, daugiau eksporto, konkurencijos, vyksta kova dėl deficitinių zonų, artėja cukraus gamybos konsolidacija.

Po pranešimų susirinkusiuosius sveikino buvęs ilgametis Rumokų bandymų stotes direktorius dr. Juozas Kaunas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, mokslo, verslo partneriai ir Klausučių seniūnė Gema Skystimienė bandymų stočiai linkėjo kuo daugiau pasiekimų moksle. 

Darbuotojų indėlis į stoties sėkmę įvertintas Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Centro direktoriaus padėkomis. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro padėkos įteiktos direktoriui dr. Antanui Marcinkevičiui, mokslo darbuotojoms dr. Zitai Brazienei, dr. Dovilei Avižienytei, vyresniajai buhalterei Liudmilai Merekevičienei, technikei Irutei Povilaitienei, vairuotojui-mechanizatoriui Zigmui Petokaičiui.

En