Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuotė Lenkijoje

Stažuotė Lenkijoje

Spalio 1–28 d. Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus doktorantas Mykola Kochiieru buvo išvykęs į mokslinę stažuotę į Liublino Agrofizikos instituto Metrologijos ir agrofizinių procesų modeliavimo skyrių prie Lenkijos mokslų akademijos (Institute of Agrophysics, Department of Metrology and Modelling of Agrophysical Processes, Polish Academy of Sciences). Doktoranto mokslinę stažuotę finansavo Lenkijos mokslų akademija (Polish Academy of Sciences).

Stažuotės tikslas – įvaldyti Lietuvoje dar netaikomą dirvožemio struktūringumo tyrimą rentgenoskopijos laboratoriniu metodu (angl. X-ray method). Taikant šį metodą galima tiksliai išmatuoti ne tik bendrąjį dirvožemio poringumą, bet ir atskirų dirvožemio porų dydį bei apskaičiuoti jų kiekį.

Stažuotės metu buvo įsisavintos specialios kompiuterinės dirvožemio poringumo tyrimo programos: Fiji is just image JAvizoVGstudio MAX 2.1Phoenix datos Ix 2.0 reconstruction.

Doktoranto stažuotės vadovas Lenkijoje buvo dr. Krzysztof Lamorski. Užsimezgė geri dalykiniai santykiai su juo ir skyriaus darbuotojais. Iš atliktų dirvožemio tyrimų duomenų planuojama parengti bendrą mokslinę publikaciją.

En