Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuotėje Ispanijoje – šiuolaikiniai augalų patogenų identifikavimo metodai

Stažuotėje Ispanijoje – šiuolaikiniai augalų patogenų identifikavimo metodai

2019 m. vasario 23 – balandžio 30 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, podoktorantūros stažuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė stažavosi Nacionaliniame žemės ūkio ir maisto tyrimų, ir technologijų institute (INIA) Madride (Ispanija).

Stažuotės tikslas – įgyti žinių apie naujus patogenų (ligų sukėlėjai) diagnostinius metodus bei užmegzti glaudesnius ryšius su INIA Augalų apsaugos departamento mokslininkais, dirbančiais fitopatologijos (mokslas apie augalų ligas) srityje.

Stažuotės metu dr. Neringa Rasiukevičiūtė gilinosi į itin raiškios fluorescensinės mikroskopijos subtilybes siekiant identifikuoti patogenus. Įgyta žinių apie grybinio patogeno – kaulavaisių moniliozės sukėlėjo – Monilinia laxa kultivavimo metodikas. Monilinia laxa  išskiriamų fitotoksinų (bakterijų ir grybų toksinai) poveikį nektarinams. Atlikti patogeno Monilinia laxa genų ekspresijos tyrimai bei įvertinta vyšnių Monilinia laxa latentinė infekcija (būsena, kai mikroorganizmas, esantis ir besidauginantis organizmo audiniuose, neiššaukia jokių simptomų). Taip pat gilintasi į biologinių augalų apsaugos produktų kūrimo ir panaudojimo galimybes. Įvertintas ekstraktų iš alyvuogių aliejaus poveikis prieš pomidorų dirvos patogeną Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.

Mokslininkė sako, kad stažuotėje gauti tyrimų duomenys bus panaudoti rengiant bendras mokslines publikacijas. Užmegztus glaudžius ryšius su Ispanijos mokslininkais dr. Neringa Rasiukevičiūtė tikisi išlaikyti ir ateityje, atliekant mokslinius tyrimus ar rengiant projektines paraiškas.

INIA Augalų apsaugos departamento mokslininkai dirba augalų fitopatogijos, bakteriologijos (mokslas apie bakterijas), augalų virusų, piktžolių kontrolės, žemės ūkio ir miškų entomologijos (zoologijos mokslo sritis, nagrinėjanti vabzdžius) srityse. Mokslininkai aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Analizuoja žaladarių, užkrečiamų ligų atsiradimo priežastis ir jų kontrolę. Kuria bei tiria biologinius augalų apsaugos produktus. Atlieka atsparumo fungicidams tyrimus. Kuria naujus žaladarių detekcijos metodus.

Stažuotė finansuota iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir LAMMC paramos akademinėms išvykoms.

En