Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Studentai lankėsi Žemdirbystės institute

Studentai lankėsi Žemdirbystės institute

Žemdirbystės institute lankėsi grupė Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto studijų programos „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“ antro kurso studentų ir Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentas dr. Rimantas Vaisvalavičius. Vizito tikslas – studijų dalyko „Dirvožemio vertinimas ir apsauga“ mokomosios praktikos išvyka, skirta susipažinti su Žemdirbystės institute atliekamais šiuolaikiniais dirvožemio fizikinių bei cheminių savybių tyrimais ir įvertinti Vidurio Lietuvos dirvožemio dangos ypatumus.

Būsimieji žemės ūkio specialistai lankėsi Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus bei Cheminių tyrimų laboratorijose, apžiūrėjo turimą modernią mokslinę įrangą, sužinojo apie atliekamus tyrimus. Mokomosios praktikos metu studentai taip pat buvo supažindinti su ilgamečiu žemės dirbimo bandymu, įvertino jo dirvožemio tipą. Dirvožemis buvo vertinamas pagal naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (LDK-99), aptarta jo būklė ir gerinimo priemonės ekstremaliomis šių metų drėgno rudens sąlygomis.

Parengė dr. Gražina Kadžienė,
Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

En