Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2019, birželio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Šveicarijoje analizuotos žemės ūkio ir maisto vystymosi aktualijos

Šveicarijoje analizuotos žemės ūkio ir maisto vystymosi aktualijos

Š. m. rugsėjo 5–9 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Vilma Živatkauskienė dalyvavo 1-ojoje pasaulinėje biodinaminių mokslinių tyrimų konferencijoje „Žemės ūkio ir maisto vystymasis“.

Renginyje Vilma Živatkauskienė pristatė stendinį pranešimą „Gamtosauginė, socialinė ir ūkinė natūralių ir kultūrinių pievų vertė Lietuvoje. Biodinaminių preparatų įtaką kultūrinėms pievoms“ („Social, environmental and economical value of natural and cultural grasslands in Lithuania. Impact of bio-dynamic preparations to cultural grasslands“).

Šiame mokslo renginyje dalyvavo apie  200 dalyvių iš įvairių pasaulio regionų, apie 140 iš jų – mokslininkai analizuojantys ekologinio ir biodinaminio ūkininkavimo tematiką. Gausiausios – Šveicarijos, Vokietijos, Indijos šalių mokslininkų delegacijos. Konferencijoje buvo paruošta apie 100 pranešimų.

Pagal numatytą programą konferencijos pranešimai buvo suskirstyti į 4 sesijas. Sesijose aptartos klimato kaitos problemos, tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančios žemės ūkio produkcijos gamybą visame pasaulyje, pagaminto maisto kokybės rodiklius.

Daugiausia dėmesio skirta dirvožemio kokybės gerinimui, biodinaminių preparatų naudojimo įtakai dirvožemio kokybei, vietinių veislių augalų rūšių kolekcijų kaupimui, jų išsaugojimui ir panaudojimui. Analizuota gyvulininkystės tema, gyvūnų gerovės bei sveikatingumo užtikrinimas ūkinių gyvūnų bandose.

Pranešimuose aptarti naujausių tyrimų duomenys, dalis – apžvalginio pobūdžio. Pranešimai, kurie pateikti stendine forma, atspindėjo įvairių tyrimų patirtį ir gautus rezultatus. Daugelio stendinių pranešimų tematika: dirvožemio kokybės, derlingumo išsaugojimas ir pagerinimas, įvairių žemės ūkio kultūrų auginimo patirtis,  augalų maistinių savybių gerinimas.

11-oje darbo grupių nagrinėtos skirtingos problemos – nuo siekio pagerinti kompostavimo procesą iki naujų mokslinių tyrimų metodų diegimo ūkiuose perspektyvos.

Konferencijoje suorganizuoti ir praktiniai užsiėmimai aštuoniomis skirtingomis tematikomis. Vilma Živatkauskienė dalyvavo užsiėmimuose, kuriuose buvo pristatomas kristalizacijos  metodas ir sunkiųjų metalų poveikis augalo savybėms.

En