Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautinio projekto „Baltic Phytoremediation“ (BAPR) seminaras

Tarptautinio projekto „Baltic Phytoremediation“ (BAPR) seminaras

Rugsėjo 7–9 d. įvyko ES Interreg Pietų Baltijos programos lėšomis finansuojamo tarptautinio projekto „Baltijos fitoremediacija“ (angl. BAPR – Baltic Phytoremediation) seminaras, kurį organizavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialas kartu su Klaipėdos universitetu. Renginio programa

Seminaro pirmąją dieną projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos bei Švedijos ir kitų suinteresuotų institucijų aplankė Lietuvos bandomąjį lauko ir laboratorinį eksperimentus Vėžaičiuose, kuriais siekiama įvertinti įvairių augalų fitoremediacinį potencialą savo biomasėje kaupti sunkiuosius metalus (pavyzdžiui, Pb, Zn, Cu, Cd, Ni ir Co) tręšiant nuotekų dumblu, turinčiu maisto medžiagų ir sunkiųjų metalų. Vėžaičių filialo vadovė dr. Danutė Karčauskienė kartu su dr. Gintaru Šiaudiniu pristatė lauko eksperimento metodines ir technines charakteristikas, tyrimo metodus, jų privalumus ir trūkumus. Dr. Ieva Mockevičienė pristatė vykdomą laboratorinį eksperimentą, kuriuo siekiama nustatyti, kaip įvairios cheminės medžiagos (chelatai) gali paskatinti augalus kaupti sunkiuosius metalus. Klaipėdos universiteto prof. Olga Anne pristatė tyrimų rezultatus, kokią įtaką bioanglies įterpimas turi sunkiųjų metalų kaupimuisi augaluose ir dirvožemyje.

Seminaro dalyviai taip pat lankėsi Klaipėdos nuotekų valykloje, kur sužinojo apie nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinius procesus.

Antrąją dieną diskutuota apie dirvožemio taršos mažinimo planus, nafta užteršto dirvožemio biologinio apdorojimo galimybes ir fitoremediacijos potencialo didinimą naudojant pupinius augalus. Seminaro dalyviai apsilankė ir Kiškėnuose esančioje UAB „Grunto valymo technologijos“, kurios atstovas Rimas Meištinininkas pristatė fitoremediacijos technologijų taikymo Lietuvoje patirtį.

Seminaras organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą „Baltic Phytoremediation“ (BAPR), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

En