Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautinio projekto „BAPR – Baltijos jūros regiono fitoremediacija“ seminaras

Tarptautinio projekto „BAPR – Baltijos jūros regiono fitoremediacija“ seminaras

Projekto tikslas – didinti žaliųjų technologijų naudojimą Pietų Baltijos regione, siekiant sumažinti taršos neigiamą poveikį aplinkai.

Fitoremediacija (vienas iš būdų yra fitoekstrakcija) – procesas, kai augalai savo biomasėje kaupia dirvožemyje esančius teršalus.

Seminaro metu projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pristatė fitoremediacijos taikymo galimybes metalais, pesticidais, naftos produktais, perteklinio biogenų kiekiu užterštoms teritorijoms. Seminaro programa

Diskusijos metu Švedijos Linnaeus universiteto prof. William Hogland apžvelgė fitoremediacijos technologijos pritaikymą Švedijoje. Lietuvos geologijos tarnybos atstovė Virgilija Gregorauskienė ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atstovas Rimas Meištinininkas pristatė Lietuvos patirtį taikant fitoremediacijos technologijas Lietuvoje.

Antroje dalyje seminaro dalyviai diskutavo apie teisinius aspektus taikant fitoremediacijos metodą Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje. Šalių atstovai apžvelgė/lygino sunkiųjų metalų, pesticidų, biogenų, naftos produktų koncentracijas jautrių teritorijų grunte ir požeminiame vandenyje bei nepageidaujamas koncentracijas žemės ūkio paskirties dirvožemyje. Dolores Öhman, iš Hässleholm Miljö AB (Švedija), pristatė BAPR projekto indėlį taikant fitoremediacijos technologijas savivaldybės lygmeniu. 

Seminaras organizuojamas įgyvendinant tarptautinį projektą BAPR – Baltic Phytoremediation, finansuojamą Europos Regioninės Plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su 2014–2020 metų Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa, galima rasti tinklalapyje www.southbaltic.eu, o informacijos apie projektą – www.lnu.se/en/bapr ir www.lammc.lt

En