Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrocheminių tyrimų laboratorijos

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitiniame skyriuje atliekamų tyrimų kokybę užtikrina įdiegta vadybos sistema atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. Skyrius yra akredituotas atlikti dirvožemio (dirvožemio pH iki 10, organinės anglies koncentracija, humuso koncentracija, azoto (mineralinio ir amoniakinio) koncentracija, judriųjų fosforo ir kalio koncentracija) ir augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų (alfa-cipermetrino, epoksikonazolo, propikonazolo, tebukonazolo, glifosato) tyrimus (Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.162).

Skyriui taip pat yra išduotas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas atlikti taršos šaltinių, išmetamų į aplinką, bei teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (Leidimo Nr. 1AT-265). Pagal leidimą nuotekose nustatome 51 taršos parametrą, paviršiniame ir požeminiame vandenyje – 74, dirvožemyje, dumble ir šlame – 74, dulkėse (stacionarių taršos šaltinių išmetamose į aplinkos orą) – 22 parametrus.

Laboratorinės analizės

Ėminių paėmimas

Kitos paslaugos

Aktai ėminių paėmimo pristatymui

Informacija teikiama:

  • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel.: (8 37) 31 15 20; 8 620 38 835, el. paštu analize@agrolab.lt
  • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel.: (8 37) 311 531; 8 686 44 579, el. paštu zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel.: (8 37) 311 531; 8 686 44 579, el. paštu zemantauskas@agrolab.lt
  • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis(mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855, el. paštu sumskis@agrolab.lt
  • dėl tręšimo planų sudarymo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 31 16 84, el. paštu bandymai@agrolab.lt
  • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855, el. paštu sumskis@agrolab.lt
En