Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti

Projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0022

Projekto pavadinimas „Pluoštinių kanapių tikslinių metabolitų valdymas COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams kurti“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. lapkričio mėn. – 2023 m. rugpjūčio mėn. 

Projekto mokslinio tyrimo vadovė dr. Vita Tilvikienė

Santrauka. SARS-CoV-2 viruso sukeliamos infekcijos eiga pasižymi itin ūmiu kvėpavimo sutrikimu dėl staigaus infekcijos išplitimo plaučiuose. Iki šiol nėra surasta pakankamai efektyvi terapija, kuri padėtų apsaugoti rizikos grupės pacientus nuo SARS-CoV-2 virusinės infekcijos sukeliamo ūmaus kvėpavimo nepakankamumo ir sumažinti šių pacientų mirtingumą, todėl naujų terapinių strategijų paieškos poreikis yra gyvybiškai svarbus. Yra duomenų, kad pluoštinių kanapių (Cannabis sativus L.) ekstraktai slopina COVID-19 sukeliamo uždegimo signalą kultivuojamose ląstelėse bei apsaugo nuo virusų sukeliamo ūmaus kvėpavimo nepakankamumo gyvūnų modeliuose. Tačiau pluoštinių kanapių preparatų veikimas priklauso nuo jų antrinių metabolitų sudėties. Šiame projekte sutelkus LAMMC, LSMU, VDU ir UAB Exolitus mokslininkų grupę bus atliekami kompleksiniai, tarpkryptiniai tyrimai, vertinant agrobiotechnologinių priemonių įtaką pluoštinių kanapių biocheminėms savybėms, pagrindinį dėmesį skiriant mažai tyrinėtų terpenoidų, flavonoidų bei sekant nepsichotropinių fitokanabinoidų kokybinę ir kiekybinę sudėtį augalo produktyvumo kontekste. Numatoma ištirti pluoštinių kanapių preparatų priešuždegiminį aktyvumą, SARS-CoV-2 spyglio baltymo ACE2 receptorių aktyvinančiu domenu stimuliuotų žmogaus kvėpavimo takų epitelio, endotelio ir makrofagų kultūrose. Projekto metu bus sukurta moksliniais tyrimais grįsta pluoštinių kanapių auginimo technologija, skirta tikslinės žaliavos išauginimui ir veiksmingam šių augalų žaliavos panaudojimui COVID-19 simptomus lengvinantiems produktams.

Siekiamas rezultatas. Sukurti moksliniais tyrimais grįstą technologinį procesą pluoštinių kanapių biologiškai aktyvių junginių sudėčiai valdyti ir ištestuoti jo tinkamumą COVID-19 prevencijai ir uždegimo simptomams lengvinimui skirtų produktų veikliųjų komponentų gamybai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“. Finansuojama kaip atsakas Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

En