Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vokės filialas

Direktorius dr. Almantas Ražukas, almantas.razukas@voke.lzi.lt, (8 5) 264 5439; (8 5) 264 5430

Mokslinių tyrimų tematika

  • Įvairių kultūrinių ir natūralių augalų bendrijų poveikis lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių dirvotyros procesams
  • Nenašių žemių konservavimas; dirvožemio organinių medžiagų kiekio ir kokybės kitimo dėl antropogeninių veiksnių įtakos tyrimai
  • Mineralinių ir organinių trąšų (mėšlo, žaliosios trąšos, šiaudų, sapropelio) poveikio augalų derliui bei jo kokybei bei dirvožemio derlingumui tyrimai, augalų mitybos diagnostika
  • Dirvožemio cheminių elementų išplovimo tyrimai ekologiškai subalansuotos tausojamosios žemdirbystės sąlygomis, organinių trąšų poveikis maisto medžiagų migracijai priesmėlio paprastajame išplautžemyje
  • Energinių augalų auginimas biokurui, tręšiant nuotekų dumblo kompostu
  • Augalų fenologiniai stebėjimai įvairiose Lietuvos vietovėse. Fenologinių dėsningumų tyrimai
  • Bulvių selekcija ir naujų veislių dauginimas biotechnologiniais metodais
  • Lubinų ir grikių selekcija. Šių augalų naujų veislių dauginimas
  • Bulvių ligų tyrimai, prognozės, apsaugos priemonių rekomendacijos
  • Augalininkystės tyrimai įvairiose žemdirbystės sistemose Pietryčių Lietuvos mažo našumo dirvožemyje
En