Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Atestacijos-konkurso komisijos posėdis

Nuo: 2022-04-29 09:00
Iki: 2022-04-29 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (1-09 kab., Instituto al. 1, Akademija) vyks Atestacijos-konkurso komisijos posėdis.

LAMMC direktoriaus 2022-02-01 įsakymas Nr. CV-1-32 „Dėl konkurso mokslo darbuotojų pareigoms užimti ir mokslo darbuotojų atestacijos“

En