Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2022-01-26 10:00
Iki: 2022-01-26 14:00
Vieta: Kaunas
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė

Darbotvarkė

  • Įžangos žodis. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau Centro) Mokslo tarybos nario keitimas (Zenonas Dabkevičius).
  • Centro 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas (Gintaras Brazauskas).
  • Centro strateginio plano pristatymas ir tvirtinimas (Vita Tilvikienė).
  • Centro sąmatos 2022 metams pristatymas ir tvirtinimas (Gintaras Brazauskas).
  • Miškotyros mokslo doktorantūros komiteto nario keitimas (Vita Tilvikienė).
  • Ilgalaikių programų 2017–2021 metų ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas (Žydrė Kadžiulienė, Marius Aleinikovas, Roma Semaškienė, Giedrė Samuolienė, Virginijus Feiza, Vytautas Ruzgas, Vidmantas Stanys).
  • Emerito nuostatų pateikimas ir tvirtinimas (Giedrė Samuolienė).
  • Kiti klausimai, Tarybos narių pasisakymai.
En