Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Sėjomainų įvairinimas naujais, su mažesniu cheminių medžiagų poreikiu, augalais“

Nuo: 2019-06-21 09:00
Iki: 2019-06-21 12:00
Vieta: Ūkininko Stanislovo Antano Jurkaus ūkis (Lėgų g. 2, Lėgų k., Rietavo r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Gintaras Šiaudinis, dr. Regina Repšienė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Lauko diena vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En