Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Profesorius dr. Vincas Vilkaitis – be kaltės apkaltintas Sibiro kankinys

Nuo: 2023-01-19 14:00
Iki: 2023-01-19 15:40
Vieta: VDU Žemes ūkio akademija, Centriniai rūmai (217 kabinetas, Studentu g. 11, Akademija, Kauno r.)
Tel. 8 600 21329
Profesorius dr. Vincas Vilkaitis – be kaltės apkaltintas Sibiro kankinys

Renginys „Žemės ūkio akademijos rektorius, profesorius dr. Vincas Vilkaitis (1892 01 16 – 1943 01 19) – be kaltės apkaltintas Sibiro kankinys“. Programa

Organizatoriai: VDU Žemės ūkio akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Laptevų jūros tremtinių brolija LAPTEVIEČIAI.

En