Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Medienos kokybės gerinimas plantaciniuose Populus genties medžių želdiniuose“

Nuo: 2019-10-18 09:00
Iki: 2019-10-18 12:00
Vieta: Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r.
Kontaktinis asmuo: dr. Sigutė Kuusienė
Tel. 8 616 08 998

Lektoriai: dr. Jonas Žiauka, dr. Rita Verbylaitė.

Organizatorius: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas.

Seminaras organizuojamas įgyvendinant projektą „Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida auginant Populus genties hibridų klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“ (Nr. 14PA-KK-18-1-03442-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai.

En