Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis agrocenozėms“

Nuo: 2019-02-27 11:00
Iki: 2019-02-27 14:00
Vieta: LAMMC Rumokų bandymų stotis (Klausučių g. 20, Klausučių k., 70462 Vilkaviškio r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Aušra Arlauskienė, dr. Aleksandras Velykis, dr. Jonas Šlepetys, dr. Dovilė Avižienytė.

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Programa

Atmintinė

Seminaras vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En