Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijos svarstymas

Nuo: 2019-02-08 10:00
Iki: 2019-02-08 11:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Viešas disertacijos svarstymas

Viešas disertantės Indrės Višniauskės disertacinio darbo „KOMPOSTŲ ORGANINĖS MEDŽIAGOS, TRANSFORMACIJA DIRVOŽEMYJE IR ĮTAKA AUGALAMS“ (mokslinė vadovė dr. (HP) Eugenija Bakšienė, mokslinis konsultantas dr. Romas Mažeika) svarstymas.

En