Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2019-09-30 13:00
Iki: 2019-09-30 16:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Viešas disertacijų svarstymas

Viešas disertacinių darbų svarstymas:

  • Monikos Toleikienės disertacinio darbo „Pupinių augalų azoto panaudojimo efektyvumas ekologinėje augalininkystės ekosistemoje“. Mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinė konsultantė dr. Aušra Arlauskienė.
  • Mindaugo Visockio disertacinio darbo „Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių pernašos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui“. Mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Saulius Šatkauskas.
En