Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2019-10-03 09:00
Iki: 2019-10-03 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Viešas disertacijų svarstymas

Viešas disertacinių darbų svarstymas:

9 val.

  • Sigitos Janavičienės disertacinio darbo „Grūdų kokybei svarbių A ir B tipų trichotecenų pusiausvyros pokyčiai auginant ir laikant javus“. Mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė.
  • Ievos Urbanavičiūtės disertacinio darbo „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“. Mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, mokslinis konsultantas dr. Darius Kviklys.

11 val. 30 min.

  • Žilvino Kryževičiaus disertacinio darbo „Aliuminio junginių kitimo dėsningumų įvertinimas rūgščiuose dirvožemiuose taikant ilgalaikį kalkinimą ir organinį tręšimą“. Mokslinė vadovė dr. Danutė Karčauskienė, mokslinės konsultantės doc. dr. Audronė Žukauskaitė, dr. E. Álvarez-Rodríguez.
  • Olakunle Kelvin Akinroluyo disertacinio darbo „Ploidiškumo įtaka augalo atsakui į abiotinį stresą“. Mokslinė vadovė dr. Gražina Statkevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Vilma Kemešytė.
En