Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Linos DĖNĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2021-12-21 09:00
Iki: 2021-12-21 11:00
Vieta: MS Teams platforma
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Linos DĖNĖS disertacijos gynimas

Viešas Linos DĖNĖS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos AUGALINIAI EKSTRAKTAI – ANTIGRYBINĖS MEDŽIAGOS BOTRYTIS CINEREA BIOKONTROLEI / PLANT EXTRACTS AS ANTIFUNGAL BIOCONTROL SUBSTANCES AGAINST BOTRYTIS CINEREA (Agronomija A 001) gynimas. Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Renginio MS Teams nuoroda

Mokslinė vadovė – dr. Alma Valiuškaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Moksliniai konsultantai

Prof. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Edita Dambrauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) (iki 2021 m.)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkė – dr. Giedrė Samuolienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Roma Semaškienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. habil. dr. Remigijus Daubaras (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biologija N 010)
Dr. Antonieta De Cal (Nacionalinis žemės ūkio, maisto tyrimų ir technologijų institutas (INIA), Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En