Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Sigitos JANAVIČIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2019-12-12 09:00
Iki: 2019-12-12 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.)
Viešas Sigitos JANAVIČIENĖS disertacijos gynimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Sigitos JANAVIČIENĖS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „GRŪDŲ KOKYBEI SVARBIŲ A IR B TIPŲ TRICHOTOCENŲ POKYČIAI AUGINANT VASARINIUS JAVUS IR LAIKANT JŲ GRŪDUS“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinė vadovė:
Dr. Audronė Mankevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001).

Pirmininkas:
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Violeta Baliukonienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija A 002)
dr. Biruta Bankina (Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
dr. Judita Černiauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En