Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Žilvino KRYŽEVIČIAUS disertacijos gynimas

Nuo: 2019-12-13 10:00
Iki: 2019-12-13 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.)
Viešas Žilvino KRYŽEVIČIAUS disertacijos gynimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktoranto Žilvino KRYŽEVIČIAUS žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „ALIUMINIO JUNGINIŲ KITIMAS RŪGŠČIUOSE DIRVOŽEMIUOSE TAIKANT ILGALAIKĮ KALKINIMĄ IR ORGANINĮ TRĘŠIMĄ“ gynimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) Seminarų salėje (1–12 kab.).

Mokslinė vadovė:
Dr. Danutė Karčauskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Moksliniai konsultantai:
Prof. dr. Audronė Žukauskienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Chemija N 003)
Prof. dr. Esperanza Alvarez Rodriguez (Santiago de Compostela universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Pirmininkas:
Prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Nariai:
prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
habil. dr. Liudmila Tripolskaja (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
doc. dr. Tatjana Paulauskienė (Klaipėdos universitetas, Technologijos mokslai, Aplinkos inžinerija T 004)
prof. dr. Michael Fullen (University of Wolverhampton, UK, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En