Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės dienai skirta konferencija „Globalizacija – ekologija – ateitis“

Nuo: 2019-03-20 14:00
Iki: 2019-03-20 16:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Posėdžių salė
Kontaktinis asmuo: dr. Žydrė Kadžiulienė
Tel. (8 347) 37 654; 8 615 40 757
En