Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2020, spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

InnoFruit

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektas R004 Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries“ („Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“)

InnoFruit projektu siekiama plėtoti sodininkystės potencialą Baltijos jūros regione; moksliniais tyrimais pagrįstų inovacijų pagalba užtikrinti sveikų aukštos kokybės vaisių ir iš jų pagamintų produktų prieinamumą; padidinti sodininkystės Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje tvarumą bei konkurencingumą. Nepaisant to, kad Lietuvoje ir Latvijoje vaisių auginimo ir perdirbimo srityje atlikti aukšto lygio moksliniai tyrimai, žinių ir inovacijų sklaida šiose šalyse yra ribota dėl specializuotos konsultavimo sistemos nebuvimo, nesparčios vaisių auginimo kooperatyvų plėtros ir silpno mažų bei vidutinių įmonių inovatyvumo (žinių įsisavinimo gebėjimų). Keičiantis žiniomis tarp projekto partnerių bus siekiama spręsti specifinį šio projekto tikslą – padidinti sėkmingai dirbančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių vaisių auginimo sektoriuje. Tą pasiekti leis technologinių ir netechnologinių inovacijų sklaida per naujai sukurtą parodomųjų ūkių tinklą. Projekto konsorciumą sudarančių mokslinių tyrimų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, gamintojų kooperatyvų bei mažų ir vidutinių įmonių bendros kompetencijos palengvins atviros prieigos demonstracinės bazės veiksmingą vystymąsi (kūrimą) ir naudojimą. Ši projekto veiklos dalis taip pat leis sukurti panašių parodomųjų ūkių steigimo gaires kitose šalyse, numatys efektyvesnius suinteresuotų šalių bendradarbiavimo būdus, padidins naujų demonstracinių objektų prieinamumą vaisius auginančioms ir perdirbančioms įmonėms, paskatins žinių ir technologijų sklaidos vaisių auginimo ir maisto pramonės sektoriuose strategijos vystymąsi. Projektu tikimasi padidinti Baltijos jūros regiono šalių įmonių inovacinius gebėjimus, ypač technologijų, organizavimo ir rinkodaros srityse, suteikiant joms galimybę atverti naujas rinkas arba perorganizuojant gamybą. Bus pagerinta mokslinių tyrimų institucijų kompetencija ir technologinė bazė, leisiantys autoritetingai teikti reikalingas informavimo paslaugas. Projektas prisidės prie žiniomis pagrįsto bioekonomikos sektoriaus pažangos ir tvaraus vystymosi, taip pat įneš indėlį mažinant skirtumus tarp regionų.

Projekto partneriai: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos mokslo įstaigos ir sodininkystės verslo atstovai.

Projekto trukmė: 2016–2019 metai.

En