Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2020, spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas

Projekto tikslas: padidinti autentiškų sodo augalų kolekcijų, kaip gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų, patrauklumą ir prieinamumą.
Projekto tikslui pasiekti bus apjungtos mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijos. Projekto metu bus identifikuotos ir atnaujintos kolekcijos muziejuose, dvaruose, etnografiniuose kaimuose; istorinis sodas pasodintas Rundalės dvaro muziejuje; praturtintos senųjų sodo, daržo ir gėlių veislių kolekcijos institutuose bus skirtos poilsiui, švietimui ir mokslui, sklaidai ir informacijai apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, jų istorinę vertę, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus. Bus sukurtas naujas turizmo produktas – Paveldo sodai, su maršrutais apjungiančias abi šalis. Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams. Informacinis lapelis

LAT-LIT programos projekto LLI-181 Heritage Gardens (Paveldo sodai) partnerių susitikimas

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko rugsėjo 27–28 d. Latvijoje. Susitikime visi partneriai pristatė savo veiklas ir jų įgyvendinimo eigą. Buvo aptartas Komunikacijos planas, Turizmo produkto reikalavimų sukūrimas, diskutuotas planuojamų leidinių turinys ir dizainas. Projekto vadovas Darius Kviklys pasidalino projekto ataskaitos paruošimo patirtimi.

Susitikimo dalyviai taip pat aplankė Latvijos sodininkystės instituto senųjų vaismedžių ir daržovių veislių ir rūšių kolekcijos, susipažino su lankytojų priėmimo infrastruktūros gerinimu, aplankė Vilcės arboretumą, Rundalės pilies muziejaus bei Brukna pilies paveldo parkus.

LLI-181 Heritage Gardens projektą vykdo: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Latvijos sodininkystės institutas, Latvijos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Kauno rajono muziejus, Rundalės dvaro muziejus.

Pranešimas spaudai

Babtai, Kauno r., 2017-07-03

Paveldo sodai: kuo stebina Lietuva ir Latvija

Seniausia iki šiol deranti Lietuvoje obelis buvo pasodinta prieš 350 metų… Jau Pirmajame Lietuvos Statute buvo numatyta bausmė už nukirstą skiepytą vaismedį… Pirmasis rekomenduojamų auginti vaismedžių veislių sąrašas carinėje Rusijoje – „Vaisių atlasas“, buvo išleistas, remiantis rezultatais iš pomologinio sodo įveisto Ignalinos krašte, Rojuje… Viduryje Grabuosto ežero yra Obuolių sala… Dar daugiau įdomių faktų, datų ir užmirštų unikalių sodų atskleis pradėtas vykdyti projektas „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“, kurio pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų sodo augalų kolekcijų, kaip gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų, patrauklumą ir prieinamumą.

Projektas apjungia mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijas. Projekto metu bus identifikuotos ir atnaujintos kolekcijos muziejuose, dvaruose, etnografiniuose kaimuose, bus pasodintas istorinis sodas Rundalės dvaro muziejuje. Be to, praturtintos senųjų sodo, daržo ir gėlių veislių kolekcijos institutuose Babtuose ir Dobelėje bus skirtos poilsiui, švietimui ir mokslui, informuos apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus. Bus sukurtas naujas turizmo produktas – Paveldo sodai, su maršrutais apjungiančias abiejų šalių unikalias senovinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų augimvietes. Projektas neužmirš ir gurmanų – šiuolaikiniams reikalavimams bus pritaikyti senieji vaisių ir daržovių produktų receptai.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto biudžetas – 830 733 Eur, iš jo Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 706 123 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga: 2017.04.03–2019.03.31.

Projekto partneriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Latvijos sodininkystės institutas, Latvijos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Kauno rajono muziejus, Rundalės dvaro muziejus.

Darius Kviklys, tel. +370 37 555304

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Interreg projekto „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“ (Heritage Gardens) partnerių susitikimas

2017 m. gegužės 11 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“ partnerių iš LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI), Latvijos sodininkystės instituto (LSI), Latvijos kaimo turizmo asociacijos (LvKTA), Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA), Kauno regiono muziejaus, Latvijos dvarų muziejaus susitikimas. Susitikime dalyvavo dvidešimt penki projekto dalyviai. Dalyvius pasveikino, SDI struktūrą ir veiklą pristatė direktorius dr. A. Sasnauskas. Projekto parneriai pristatė šešis pranešimus, kuriuose supažindino su savo institucijų veikla projekte. Po partnerių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, vyko plati darbinė diskusija. Pranešimą projekto biudžeto tvarkymo ir ataskaitų ruošimo klausimais pristatė dr. Darius Kviklys (SDI), Asnate Ziemele (LvKTA) supažindino su komunikavimo strategija ir reikalavimais, Linas Žabaliūnas (LKTA ) pristatė darbinių paketų vykdymo aspektus.

Pasibaigus susitikimui buvo aplankytos ir apžiūrėtos SDI sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų kolekcijos.

Projekto HERITAGE GARDENS spaudos konferencija

2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute, vykdant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-181 „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“, suorganizuota spaudos konferencija, kurioje dalyvavo dvidešimt žurnalistų, atstovaujančių LRT, centrinę ir regioninę spaudą, LR Seimą ir internetinius portalus.

Spaudos konferencijos metu instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas pristatė instituto veiklą, projekto vadovas dr. Darius Kviklys supažindino su Paveldo sodų projekto idėja, eiga ir atradimais, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas informavo apie priemones ir sklaidą, kad kuo daugiau potencialių lankytojų sužinotų apie projekto metu identifikuotus sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų paveldo objektus.

Į gausius žiniasklaidos priemonių atstovų klausimus atsakinėjo projekto vykdytojai instituto darbuotojai dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Rasa Karklelienė, dr. Edita Dambrauskienė, dr. Juozas Lanauskas ir dr. Marina Rubinskienė.

Organizuotas informacinis seminaras „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas”

2018 m. birželio 12 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, vykdant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-181 “Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas”, organizuotas informacinis seminaras. Jame dalyvavo daugiau kaip 60 dalyvių iš Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA), Kauno regiono muziejaus, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės Instituto (SDI), viešųjų ryšių atstovai ir besidomintys klausytojai. Dalyvius pasveikino ir projektą pristatė  projekto vadovas dr. Darius Kviklys (SDI). Linas Žabaliūnas (LKTA) supažindino su turizmo produkto „Paveldo sodai“ formavimu. Projekto vykdytojos pristatė žodinius pranešimus – apie sodo (dr. Dalia Gelvonauskienė, SDI), daržo (dr. Rasa Karklelienė, SDI) ir dekoratyvinių (dr. E. Dambrauskienė) augalų paveldą Lietuvoje. Seminaro metu vyko diskusija apie augalų kilmę Lietuvoje, jų biologines savybes, reikšmę ir paskirtį, veislių ypatumus.

Pasibaigus susitikimui, Lietuvos liaudies buities muziejuje buvo suorganizuota ekskursija ir edukacinė programa.

En