Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komitetas

Prof. habil dr. Regina Gražulevičienė (VDU)
Prof. habil. dr. Romualdas Juknys (VDU)
Prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas (VDU)
Doc. dr. Audrius Dėdelė (VDU)

Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (LAMMC)
Dr. Audronė Mankevičienė (LAMMC)

Dr. Vidas Stakėnas (LAMMC)
Prof. dr. Algirdas Augustaitis (ASU)
Doc. dr. Laima Česonienė (ASU)
Doc. dr. Nomeda Sabienė (ASU)
En