Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio augalų genetika ir selekcija – ateities augalų pagrindas

2021 m. sausio 29 d. 14 val.

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

Mokslinio seminaro moderatoriai: prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, doc. dr. Vytautas Ruzgas

1400–1415

Seminaro atidarymas
Gintaras Brazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

1415–1430

Konkurencingų vasarinių kviečių veislių, pasižyminčių didesniu atsparumu ligoms, kūrimas
Andrii Gorash, Žilvinas Liatukas, Vytautas Ruzgas, Gintaras Brazauskas

1430–1445

Naujų daržo augalų veislių kūrimas ir introdukuotų įvertinimas
Nijolė Maročkienė, Danguolė Juškevičienė, Audrius Radzevičius, Eugenijus Dambrauskas, Rasa Karklelienė

1445–1500

Monilinia spp. rūšių genetinis polimorfizmas erškėtiniuose augaluose ir potencialių antagonistų
identifikavimas

Birutė Frercks, Jūratė Bronė Šikšnianienė, Vidmantas Stanys

1500–1515

Epigenetiniai tyrimai ir augalų genetinės adaptacijos galimybių įvertinimas
Virgilijus Baliuckas, Darius Danusevičius, Raimundas Petrokas

1515–1530

Naminės obels hibridų agronominių savybių tyrimas
Audrius Sasnauskas, Dalia Gelvonauskienė, Bronislovas Gelvonauskis, Jonas Viškelis

1530–1545

Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifoliumpratense L.) populiacijų genetinė įvairovė
Giedrius Petrauskas, Kristina Jaškūnė, Gražina Statkevičiūtė

1545–1615

Diskusija „Genetika ir selekcija mokslui, ūkininkui, valstybei“
Moderatoriai: Vidmantas Stanys, Vytautas Ruzgas
Diskusijos dalyviai: pranešėjai ir kiti sesijos dalyviai

En