Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

  1. „Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris) genotipų atsparumas šakininei pinčiai (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.)“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas, stažuotojas dr. Adas Marčiulynas. 2017–2019 m.
  2. „Vasarinio rapso (Brassica napus L.) metabolinis atsakas neigiamiems klimato kaitos padariniams“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė, stažuotoja dr. Austra Dikšaitytė. 2017–2019 m.
  3. „Šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaka Fragaria x ananassa patogenų bioekologinių savybių kaitai“. Vadovė dr. Aušra Brazaitytė, stažuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2017–2019 m.
  4. „Skirtingų daugiamečių žolinių augalų, kaip žaliavos konversijai į bioenergijos produktus, potencialo įvertinimas“. Vadovė dr. Bronislava Butkutė, stažuotoja dr. Kristina Amalevičiūtė-Volungė. 2017–2019 m.
  5. „Fenolinius junginius kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų gamybos technologijos optimizavimas ir jų kokybės vertinimas“. Vadovas dr. P. Viškelis. 2013–2015 m.
  6. „Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui, deficitui ir evaporacijai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose“. Vadovas dr. V. Feiza. 2013–2015 m.
  7. „Daugiamečių augalų atsparumo sausrai ir šalčiui funkcinių žymeklių paieška“. Vadovas G. Brazauskas. 2012–2014 m.
  8. „Pomidorų vaisių nokimo procesų studija nedestruktyviais metodais“. Vadovas P. Viškelis. 2012–2013 m.
En