Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

 • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“:

Poveiklė „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“

 1. Patyrusio mokslininko iš užsienio mokslo ir studijų institucijos atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese.Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0011. Vykdytoja Gražina Statkevičiūtė. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.

 2. Prof. Ewald Sieverding dalyvavimas disertacijos gynime. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0003. Vykdytoja Monika Toleikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“  

 1. Dalyvavimas užsienyje vykstančiame moksliniame renginyje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0453. Vykdytojas dr. Gražina Statkevičiūtė. 2019 m. gegužės 14 d. – birželio 27 d.

 2. Dalyvavimas Europos biomasės konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0461. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gegužės 31 d.

 3. Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0444. Vykdytoja dr. Diana Lukminė. 2019 m. liepos 7–12 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

 1. Pluoštinių kanapių augimo procesų modeliavimas nemoralinės klimato zonos sąlygomis. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0007. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 4 d.

 2. Kompetencijos kėlimas Salonikų Aristotelio universitete miško genetinio monitoringo tyrimų tema. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0145. Vykdytoja dr. Rita Verbylaitė. 2019 m. gegužės 6 d. – birželio 14 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“

 1. Skirtingos CO2 koncentracijos ore įtaka augalų vystymuisi pirmuose augimo tarpsniuose. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0272. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 2. Ne maisto paskirties augalų kokybė ir jų panaudojimo galimybių vertinimas. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0307. Vykdytoja dr. Žydrė Kadžiulienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 3. Bioanglies įtakos dirvožemio ŠESD emisijoms ir vandentalpai tyrimai. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0122. Vykdytoja dr. Dalia Feizienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

 4. Fizikinių metodų įtaka antrinių metabolitų ir fotosintezės rodiklių kitimui skirtingose Picea abies pusiausibsų šeimose. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0266. Vykdytoja dr. Vaida Šėžienė. 2019 m. liepos 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

 1. „Biodujų gamybos procese perdirbto substrato naudojimas augalų tręšimui – įtaka dirvožemiui, ŠESD emisijoms ir augalų kokybei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0281. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
 2. „Bioanglies įtaka dirvožemio vandens sulaikymui ir augalams“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0284. Vykdytoja dr. Dalia Feizienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 

Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“

 1. „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0188. Vykdytoja dr. Giedrė Samuolienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 2. „Studento kompetencijos kėlimas vykdant mokslinius tyrimus biomasės efektyvaus panaudojimo bioenergetikai srityje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0166. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 3. „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis spp. patogenezę šviesos poveikyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0216. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

Įgyvendinti projektai

En