Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

  • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“:

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

  1. „Rekombinantinių peptidų raiškos tabako augaluose ir gryninimo optimizavimas“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0028. Vykdytojas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
  2. „Biodujų gamybos procese perdirbto substrato naudojimas augalų tręšimui – įtaka dirvožemiui, ŠESD emisijoms ir augalų kokybei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0281. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
  3. „Bioanglies įtaka dirvožemio vandens sulaikymui ir augalams“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0284. Vykdytoja dr. Dalia Feizienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 

Įgyvendinti projektai

En