Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniame simpoziume EGF 2023 susirinko mokslininkai iš 24 šalių

Tarptautiniame simpoziume EGF 2023 susirinko mokslininkai iš 24 šalių

Birželio 11–14 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko 22-asis tarptautinis EGF (Europos žolininkų federacijos) simpoziumas „Žolynų vaidmuo ateities trumpalaikėse sėjomainose“, sudominęs dalyvius iš 24 šalių. Renginio programa.

Kasmet vis kitoje vietoje vykstantis žolininkystės srities renginys šiais metais organizuotas Lietuvoje. Renginio dalyviai pristatė naujausius tyrimų duomenis apie žolynų reikšmę sėjomainose, įvardijo kylančias problemas ir siūlė novatoriškus galimos ekonominės bei aplinkosauginės žolynų naudos trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais sėjomainose sprendimus, atsižvelgiant į klimato kaitą ir vietą agroekosistemoje.

Renginį pradėjo ir sveikinimo žodžius tarė Europos žolininkų federacijos prezidentė Agnes Van Den Pol-Van Dasselaar, LAMMC direktorius Gintaras Brazauskas ir Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas prof. Zenonas Dabkevičius.

Simpoziumo metu vyko diskusijos aktualiausiais žolynų tyrimų sričių – auginimo technologijų, kokybės, naujų technologijų taikymo, selekcijos ir kt. – klausimais, ir analizuotos šios pagrindinės mokslinės temos:

  • Trumpalaikių sėjomainų ekologinių pievų ir ganyklų efektyvumas žemdirbystės sistemose: žolynų ištekliai pašarams gaminti; naujos pievų panaudojimo galimybės ateities ūkininkavimo sistemose; žaliųjų pūdymų ir biomasės kokybė, panaudojimo galimybės ir perdirbimas (kompostų, baltymų ir kt.).
  • Biologinė įvairovė ir kitos ekosistemos teikiamos naudos: biologinė įvairovė ekologinės sistemos atkūrimui ir indėlis į žemės ūkio gamybą; žolynų naudojimo būdų diegimas siekiant padidinti anglies dioksido absorbavimą; ekosistemos ir maisto medžiagų gamybos sąsajos.
  • Daugiarūšių ganyklų ir tarpinių pasėlių teikiamos naudos sėjomainose: daugiarūšių ganyklų tvarkymo galimybės; miglinių ir pupinių augalų auginimas siekiant tvaraus ūkininkavimo; žinios, inovacijos ir ūkininkavimo patirtis.

Išleistas tęstinio leidinio „Grassland Science in Europe“ (t. 28) mokslinių pranešimų rinkinys „The Future Role of Ley-farming in Cropping Systems“ (redaktorės Ž. Kadžiulienė, K. Jaškūnė, E. Norkevičienė, M. Toleikienė ir L. Šarūnaitė).

Dėkojame EGF2023 simpoziumo organizatoriams, ypač organizacinio komiteto pirmininkei dr. Linai Šarūnaitei ir mokslinio komiteto pirmininkei dr. Žydrei Kadžiulienei.

Daugiau informacijos: https://www.egf2023.eu/ 

En