Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrocheminių tyrimų laboratorija

Direktorius prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, gediminas.staugaitis@lammc.lt , (8 37) 31 24 12. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Mineralinių trąšų ir dirvožemio gerinimo medžiagų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei bei dirvožemio savybėms
 • Dirvožemio įvairių agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys
 • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu bei kitais elementais diagnozavimo metodai ir aplinkos užterštumas
 • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digistato naudojimas tręšimui pagal gamtosaugos reikalavimus
 • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas. Dirvožemio maisto medžiagų kiekio žemėlapių, tręšimo ir kalkinimo planų sudarymas. Konsultacijos
 • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto bei sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos ilgalaikiai tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas
 • Naujų laboratorinių tyrimo metodų paieška ir įsisavinimas. Laboratoriniai tyrimai: dirvožemio, augalų, pašarų, maisto, geriamojo vandens, atliekų, pelenų, nuotekų, kuro, oro filtrų, mineralinių ir organinių trąšų, dirvožemio gerinimo medžiagų, augalų apsaugos produktų kokybės

Paslaugos

 • Dirvožemio, durpių, vandens ir nuotekų, maisto, pašarų, pesticidų ir trąšų tyrimai
 • Sudaromi tręšimo planus, kalkinimo planai
 • Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji mokslo tyrimai

Paslaugų įkainiai. Informacijos teiraukitės:

 • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. (8 37) 31 15 20; 8 620 38 835; el. paštas analize@lammc.lt
 • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; 8 686 44 579; el. paštas agrolab@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 311 531; 8 686 44 579; el. paštas agrolab@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis(mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855; el. paštas donatas.sumskis@lammc.lt 
 • dėl tręšimo planų sudarymo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 31 16 84; el. paštas agrolab@lammc.lt
 • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855; el. paštas donatas.sumskis@lammc.lt 
En