Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrocheminių tyrimų laboratorija

Direktorius prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, staugaitis@agrolab.lt, (8 37) 31 24 12. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

  • Mineralinių trąšų ir dirvožemio gerinimo medžiagų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei bei dirvožemio savybėms
  • Dirvožemio įvairių agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys
  • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu bei kitais elementais diagnozavimo metodai ir aplinkos užterštumas
  • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digistato naudojimas tręšimui pagal gamtosaugos reikalavimus
  • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas. Dirvožemio maisto medžiagų kiekio žemėlapių, tręšimo ir kalkinimo planų sudarymas. Konsultacijos
  • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto bei sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos ilgalaikiai tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas
  • Naujų laboratorinių tyrimo metodų paieška ir įsisavinimas. Laboratoriniai tyrimai: dirvožemio, augalų, pašarų, maisto, geriamojo vandens, atliekų, pelenų, nuotekų, kuro, oro filtrų, mineralinių ir organinių trąšų, dirvožemio gerinimo medžiagų, augalų apsaugos produktų kokybės

Paslaugos

  • Dirvožemio, durpių, vandens ir nuotekų, maisto, pašarų, pesticidų ir trąšų tyrimai
  • Sudaromi tręšimo planus, kalkinimo planai
  • Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji mokslo tyrimai

Paslaugų įkainiai. Informacijos teiraukitės:

En