Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų

  1. „Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris) genotipų atsparumas šakininei pinčiai (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.)“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas, stažuotojas dr. Adas Marčiulynas. 2017–2019 m.
  2. „Vasarinio rapso (Brassica napus L.) metabolinis atsakas neigiamiems klimato kaitos padariniams“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė, stažuotoja dr. Austra Dikšaitytė. 2017–2019 m.
  3. „Šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaka Fragaria x ananassa patogenų bioekologinių savybių kaitai“. Vadovė dr. Aušra Brazaitytė, stažuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2017–2019 m.
  4. „Skirtingų daugiamečių žolinių augalų, kaip žaliavos konversijai į bioenergijos produktus, potencialo įvertinimas“. Vadovė dr. Bronislava Butkutė, stažuotoja dr. Kristina Amalevičiūtė-Volungė. 2017–2019 m.

Įgyvendinti projektai

En