Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų

  1. „Alternatyviuose augaluose šeimininkuose reziduojančių Fusarium graminearum toksigeniškumas kviečiams skirtingose aplinkos sąlygose“. Vadovė dr. Skaidrė Supronienė, stažuotoja dr. Sigita Janavičienė. 2020–2022 m.
  2. „Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis“. Vadovas dr. Alfas Pliūra,  stažuotoja dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. 2020–2022 m.
  3. „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)“. Vadovas Filippos A. Aravanopoulos, stažuotoja dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
  4. „Fitokomponentų įtakos silikoninio kaučiuko kompozito funkcinėms ir fizikinėms savybėms įvertinimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, stažuotoja Aistė Balčiunaitienė (Lisauskaitė). 2020–2022 m.
  5. „Agrotechnologinių priemonių įtaka pluoštinių kanapių (Cannabis sativa L.) fitocheminiai sudėčiai“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė, stažuotoja dr.  Karolina Barčauskaitė. 2020–2022 m.

Įgyvendinti projektai

En