Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

  1. „Biologinės įvairovės išsaugojimas ąžuolynų ekosistemose: medieną ardančių saugomų grybų rūšių ekologija ir atsikūrimo perspektyvos“. Vadovas dr. Audrius Menkis, stažuotojas dr. Adas Marčiulynas. 2021–2023 m.
  2. „Alternatyviuose augaluose šeimininkuose reziduojančių Fusarium graminearum toksigeniškumas kviečiams skirtingose aplinkos sąlygose“. Vadovė dr. Skaidrė Supronienė, stažuotoja dr. Sigita Janavičienė. 2020–2022 m.
  3. „Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis“. Vadovas dr. Alfas Pliūra,  stažuotoja dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. 2020–2022 m.
  4. „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)“. Vadovas prof. dr. Filippos A. Aravanopoulos, stažuotoja dr. Rita Verbylaitė. 2020–2023 m.
  5. „Fitokomponentų įtakos silikoninio kaučiuko kompozito funkcinėms ir fizikinėms savybėms įvertinimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, stažuotoja dr. Aistė Balčiūnaitienė (Lisauskaitė). 2020–2022 m.
  6. „Agrotechnologinių priemonių įtaka pluoštinių kanapių (Cannabis sativa L.) fitocheminei sudėčiai“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė, stažuotoja dr.  Karolina Barčauskaitė. 2020–2022 m.

Įgyvendinti projektai

En