Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginių archyvas

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2022-10-05 09:00 Iki: 2022-10-05 12:00 Vieta: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.)

spalio 5 d. 9 val.

LAMMC mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2022-09-28 10:00 Iki: 2022-09-28 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav., auditorija 1-12)

Darbotvarkė Centro direktoriaus Gintaro Brazausko informacija apie veiklos aktualijas. Konkurso-atestacijos komisijos rezultatų tvirtinimas. Kandidatų Lietuvos mokslo premijai gauti svarstymas ir teikimas. Skyriaus vedėjo tvirtinimas...

Trečioji tarptautinė konferencija „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos“

Nuo: 2022-09-26 10:00 Iki: 2022-09-28 16:00 Vieta: Vilnius

Trečioji tarptautinė konferencija „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2022 / Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2022“ (SAIH2022). Organizatoriai: Lietuvos agrarinių ir miškų...

Vieša mokslininkės Gražinos Kadžienės paskaita

Nuo: 2022-09-08 16:00 Iki: 2022-09-08 17:00 Vieta: MS Teams platforma

Pretendentė vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti, skaitys viešą pranešimą „Tausojančio dirvos dirbimo taikymas integruotoje augalų auginimo technologijoje“.

Tarptautinio projekto „Baltic Phytoremediation“ (BAPR) seminaras

Nuo: 2022-09-07 10:00 Iki: 2022-09-09 15:00 Vieta: LAMMC Žemdirbystės instituto Vėžaičių filialas (Gargždų g. 29, Vėžaičiai, 96216 Klaipėdos r.)

Klaipėdos universitetas kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru organizuoja tarptautinio projekto „Baltic Phytoremediation“ seminarą, kurio metu projekto partneriai ir suinteresuotos institucijos aplankys Lietuvos bandomąjį lauko...

Viešas LINOS BENIUŠIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-08-30 10:00 Iki: 2022-08-30 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Žemės ūkio mokslų miškotyros mokslo krypties Linos BENIUŠIENĖS disertacijos PRADINIO MEDYNO TANKUMO IR UGDOMŲJŲ KIRTIMŲ ĮTAKA SPYGLIUOČIŲ MEDYNŲ NAŠUMUI IR MEDŽIŲ STIEBŲ KOKYBEI / INFLUENCE OF INITIAL STAND DENSITY AND CUTTINGS ON CONIFERS STAND...

Tarptautiniai kursai „Miško genetinis monitoringas“

Nuo: 2022-07-05 10:00 Iki: 2022-07-08 14:00 Vieta: Kaunas

Šie kursai organizuojami ConservePlants COST veiklos (CA18201) rėmuose, remiant Tarptautinei miškų tyrimų organizacijai (IUFRO). Pagrindinis tikslas – supažindinti podoktorantūros stažuotojus, doktorantus, pradedančius mokslininkus (turinčius...

Žemės ūkio technologijų ir inovacijų paroda „Agrovizija“

Nuo: 2022-06-29 08:00 Iki: 2022-07-01 15:00 Vieta: Dotnuvos sen.

Agrovizija – viena didžiausių žemės ūkio technikos ir technologijų parodų Lietuvoje, skirtų žemės ūkio verslo profesionalams, kuri organizuojama kas antri metai.

Viešas MODUPE DOYENI disertacijos gynimas

Nuo: 2022-06-22 10:00 Iki: 2022-06-22 12:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Disertacijos tema INFLUENCE OF DIGESTATE FERTILIZATION ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS, BIOMASS PRODUCTIVITY, SOIL QUALITY AND ACTIVITY OF SOIL MICROORGANISMS IN AGRICULTURAL CROPPING SYSTEMS / TRĘŠIMO ANAEROBINIU RAUGU ĮTAKA ŠILTNAMIO EFEKTĄ...

Viešas GINTARĖS ŠIDLAUSKAITĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-06-22 13:00 Iki: 2022-06-22 15:00 Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)

Disertacijos tema PUPINIŲ IR MIGLINIŲ ŽOLIŲ TARPRŪŠINIS SUDERINAMUMAS DAUGIAMEČIŲ ŽOLYNŲ KOKYBINIAM PRODUKTYVUMUI IR AGROEKOSISTEMOS FUNKCIJŲ TVARUMUI / LEGUMES AND GRASSES INTERSPECIES COMPATIBILITY FOR PERENNIAL SWARDS PRODUCTIVITY AND FOR...

  1 2 3 4  
En