Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas konkursas/atestacija mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia viešą konkursą vyriausiųjų, vyresniųjų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti.
Detali informacija apie darbo vietas ir laiko normas: Lietuvos mokslo tarybos konkursų eiti pareigas duomenų bazė

Pretendentas, dalyvaujantis konkurse mokslo darbuotojo pareigoms eiti ar atestacijoje turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą Centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse arba atestacijoje, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • aukštojo mokslo bei mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas;
  • užpildytą konkurso dalyvio anketą arba veiklos vertinimo/atestacijos dalyvio anketą;
  • Lietuvos mokslo ir studijų institucijos bibliotekos parengtą eLABa sistemoje sugeneruotą ir bibliotekininko bei atestuojamojo arba konkurso dalyvio patvirtintą mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų sąrašą; jam nesant, užpildytą mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų sąrašą;
  • savo su mokslinio skyriaus, į kurį pretenduoja, vadovo išvada veiklos planą penkerių metų laikotarpiui;
  • prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentai

Dokumentai priimami iki 2024 m. liepos 1 d. adresu Instituto al., 1, Akademija, Kėdainių r. 1-08 kab. Dokumentus pretendentai pateikia asmeniškai nurodytu adresu arba elektroniniu paštu, jei dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. LAMMC darbuotojai dokumentus teikia per DBSIS dokumentų valdymo sistemą.
 
Daugiau informacijos tel. +370 620 84643, el. p. lammc@lammc.lt
En