Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

Kiekvienais metais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras organizuoja 10–15 mokslinių konferencijų ir seminarų, į kuriuos kviečiami mokslo ir studijų institucijų specialistai, valstybinių ir verslo žemės ūkio organizacijų atstovai, miškų urėdijų ir privačių įstaigų specialistai, ūkininkai, užsienio mokslininkai ir kiti, siekiantys įgyti agronomijos, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės žinių, efektyviai pritaikomų savo veikloje.

2018 metų konferencijos ir seminarai

2017 metų konferencijos ir seminarai

2016 metų konferencijos ir seminarai

2015 metų konferencijos ir seminarai

En