Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Naujienų archyvas

Laimėti projektai studentų tyrimams semestro metu

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę...

Kviečiame mokslininkus rengti straipsnius specialiame leidinyje „Biochemical Composition of Food“

Kviestiniai specialaus „Applied Sciences“ leidinio redaktoriai: prof. dr. Pranas Viškelis, dr. Dalia Urbonavičienė, dr. Jonas Viškelis. Straipsnių parengimo terminas – 2021 m. liepos 31 d.

Kviečiame dalyvauti LMA konkursuose

Vardinių premijų, Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų

Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida auginant Populus genties hibridų klonų želdinius

Konferencija Miškų institute.

Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės svarba intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis

Spalio 15 d. nuotoliniu būdu.

Laimėtas Baltijos mokslinių tyrimų programos konkursas

Finansuojamas projektas „NOBALwheat“.

Bioekonomika ir maisto pramonės ateitis

Pranešimus pristatė prof. dr. Pranas Viškelis ir doktorantė Paulina Štreimikytė.

Pasirašytos ES dotacijų sutartys stažuotėms ir mokslinėms išvykoms

Tarp Lietuvos mokslo tarybos ir LAMMC.

Mokslininkų parengtų straipsnių rekordas

Leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą „Clarivate Analytics Web of Science“.

Geros kokybės konservuoti pašarai užtikrina visavertę galvijų mitybą

Įvyko projekto baigiamoji konferencija.

  1 2  
En