Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyrius

Dr. Rasa Karklelienė
Skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
(8 37) 55 53 70
CV
Dr. Danguolė Juškevičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
(8 37) 55 53 70
CV
Dr. Julė Jankauskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
(8 37) 55 53 70
CV
Dr. Audrius Radzevičius
Mokslo darbuotojas
(8 37) 55 53 70
CV
Dr. Eugenijus Dambrauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
(8 37) 55 53 70
CV
Nijolė Maročkienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
(8 37) 55 53 70
CV
Samanta Kaupaitė
Doktorantė
Vaida Čepulienė
Doktorantė
Dr. Danguolė Kavaliauskaitė
Žemės ūkio specialistė
(8 37) 55 53 70
CV
En